Upute:

 • Uplate sudioničke taske uplaćuju se na IBAN HR7824020061500049207. U polje "Poziv na broj" unesite matični broj izviđačke udruge u Savezu, a u polje "opis plaćanja" naziv udruge.
  Po završetku prijava (15.05.2017.) udruga obaviti će se podijela terena.
 

Podaci o izviđačkoj udruzi

 • Poštanska adresa izviđačke udruge

 • Voditelj višednevne aktivnosti udruge

 

Podaci o sudionicima

  Broj sudionika Smotre po uzrastima

 

Podaci o korištenju terena Smotre

 • Odabetite preferirane terene, najviše tri terena prema vašem prioritetu. Tereni su obilježeni slovima u skladu s prezentacijom sa SOV-a 2017.
  Veličinu i lokciju terena možete vidjeti ovdje. Tereni C i D namijenjeni su volonterima i međunarodnom kampu.
 

Podaci o izviđačkoj odori

 • Službena majice Smotre za djecu

 • Službena majice Smotre za odrasle

 

Provjera i slanje