Prijava volontera

Prijava volontera 2016-11-14T16:56:31+00:00

Osobni podaci

 

Podaci za Smotru

  • Volontiranje traje samo tijekom vremena odvijanja programa predviđene aktivnosti koja će biti unaprijed dogovorena.
    Ostalo vrijeme volonteri svoje vrijeme provode u logorskom krugu svoje udruge. Osim stalnih volontera (Staff) koji borave u logorskom krugu organizatora smotre.
 

Provjera i slanje